Strona główna
Apel do mieszkańców Wolsztyna

Gminne Biuro Spisowe przypomina mieszkańcom miasta i gminy Wolsztyn, iż w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Apel związany jest z niepokojącą sytuacją, gdyż rachmistrze spisowi z gminy Wolsztyn spotkają się wielokrotnie z odmowami udzielania odpowiedz na pytania zawarte w ankietach. W przypadku wystąpienia wątpliwości czy do naszych drzwi nie zapukał fałszywy ankieter można potwierdzić jego tożsamość na stronie internetowej www.spis.wolsztyn.pl oraz w Gminny Biurze Spisowym w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

Przypominamy, iż obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności Mieszkań (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277). Udzielanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielania odpowiedzi pociąga ze sobą skutki przewidziane w art. 56 i 47 ustawy o statystyce publicznej, które mówią, że kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Burmistrz Wolsztyna zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wolsztyna o życzliwe przyjmowanie rachmistrzów spisowych i udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu

Jednocześnie informujemy, o możliwości spisania się przez Internet. Wypełniając ankietę wystarczy posiadać takie dane jak PESEL oraz NIP, w razie braku Internetu w Urzędzie Miasta w Wolsztynie przygotowane zostało stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie ankiety.

Szczegółowych informacji możemy uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie oraz na stronie www.spis.wolsztyn.pl.

Gminny Komisarz Spisowy
Andrzej Rogozinski

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00


Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn Copyright © by www.spis.wolsztyn.pl 2010-2011. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.spis.wolsztyn.pl)
stat4u