Metody zbierania danych spisowych


Celem spisu próbnego jest sprawdzenie skuteczności zastosowanych metod zbierania danych oraz weryfikacja jakości danych zebranych tymi metodami, a zwłaszcza jakości danych pobranych ze źródeł administracyjnych.

W powszechnym spisie rolnym, w tym również w spisie próbnym dane w pierwszej kolejności pobierane są ze źródeł administracyjnych, a w przypadku braku odpowiednich danych w systemach administracyjnych, pobierane są od użytkowników gospodarstw rolnych.

 


Dane pobierane od użytkowników gospodarstw rolnych - niewystępujące w systemach informacyjnych - uzyskane zostaną następującymi metodami:

 1. od osób fizycznych:
  • samospis internetowy,
  • wywiad teleankieterski,
  • wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego.
 2. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:
  •  samospis internetowy,
  •  wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego.

Ad.


1)  samospis internetowy - dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła pojawi się formularz dla danego gospodarstwa rolnego. Hasłem dostępu do formularza internetowego jest tekst: "Próbny-PSR-2010", a loginem - numer gospodarstwa w statystycznej bazie gospodarstw rolnych (dotychczasowy SRGRiL). Użytkownicy gospodarstw rolnych przewidujący dokonanie samospisu internetowego, otrzymają od rachmistrza spisowego numer swojego gospodarstwa w SRGRiL, który zostanie im przekazany podczas obchodu przedspisowego. Przewiduje się również umożliwienie respondentom dokonanie samospisu na formularzu elektronicznym (off-line), który po wypełnieniu będzie mógł być przesyłany bezpiecznym kanałem do odpowiedniego serwera wojewódzkiego.

 


2)  wywiad teleankieterski - realizowany będzie przez ankieterów statystycznych na stanowiskach i przy pomocy specjalistycznej aplikacji call center. Do ankietowania metodą CATI wybierane będą gospodarstwa, które już częściowo mają wypełniony formularz spisowy (z systemów informacyjnych lub samospisu internetowego), wymagaja tylko uzupełnienia bądź są to gospodarstwa, o których wiadomo - na podstawie dokumentacji przedspisowej - że tylko niektóre działy formularza (i w niewielkim zakresie) będą wypełniane. Ankieter telefonując do użytkownika gospodarstwa rolnego musi - w celu uwiarygodnienia swojej osoby podać respondentowi niezbędne dane identyfikacyjne (patrz  § 18), w tym numer gospodarstwa z SRGRiL (przekazywany respondentom przez rachmistrzów podczas obchodu przedspisowego).

 


3)  wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - w gospodarstwach rolnych, dla których nie było możliwe zebranie informacji metodami opisanymi w ust. 4, ppkt 1-3, dane pozyskane zostaną przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrze wyposażeni będą w urządzenia terminalowe typu hand-held. Terminale umożliwiać będą przeprowadzenie spisu w gospodarstwie rolnym, poprzez wykorzystanie formularza elektronicznego (metoda CAPI).

W spisie próbnym w gospodarstwach rolnych, gdzie dane do formularza pobrane zostały z systemów administracyjnych,  dodatkowo przeprowadzony zostanie równolegle spis w całości realizowany przez rachmistrzów spisowych.

Poszczególne metody zbierania danych spisowych wprowadzane będą do realizacji sukcesywnie, w celu umożliwienia respondentom swobodnego skorzystania przede wszystkim z samospisu internetowego i uniknięcia tym samym sytuacji podwójnego spisywania gospodarstw rolnych. Samospis internetowy rozpocznie się pierwszego dnia spisu, a z tygodniowym opóźnieniem teleankietowanie oraz wywiady realizowane przez rachmistrzów.

Niezależnie od sposobu przeprowadzenia spisu jedyną formą  zbierania danych do celów spisowych będą formularze elektroniczne.


Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn Copyright © by www.spis.wolsztyn.pl 2010-2011. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.spis.wolsztyn.pl)
stat4u